د کتاب خبرې خپرونه ۲۰۱۸-۱-۱۱

د کتاب خبرې خپرونه ۲۰۱۸-۱-۱۱

د کتاب خبرې، د سپوږمۍ راډیو معلوماتي خپرونه ده، چې د نویو چاپ شویو کتابونوله لیکوالانو او ژباړونکو سره د کتاب پر محتوا خبرې کوو. په دې خپرونه کې مو د ژباړل شوي ناول ( جاسوسه) له ژباړونکي ښاغلي خالد نجیم سره خبرې کړې دي. بشپړه خپرونه دلته اورېدلی شئ.
د خپرونې کوربه شفیق امیرزی دی.


Media

Read 314 times

څپې او وختونه

راسره ملګري شئ

د سپوږمۍ راډیو اپلیکشن

Spogmai App   Spogmai App